fbpx

Bankene vil ha gjeldsregister

Reisebilde storbyBankene har bedt regjeringen å lage et gjeldsregister slik at bankene skal kunne se hvor mye hver person har i utestående gjeld. Logikken bankene kommer med et at både bankene og gjeldstyngede kunder vil tjene på å ha et slik register. Bankene kan da fra sin side se hvor mye gjeld en lånesøker har fra for. Hvis lånesøkeren har mye gjeld kan banken da velge å ikke låne penger til akkurat denne kunden. Det vil hindre at privatpersoner får mindre gjeldsproblemer men det kan og lede til at det blir vanskeligere for folk å låne penger.

Idag kan nordmenn ta opp flere lån samtidig og eie flere kredittkort samtidig uten at bankene vet det.

Regjeringen har varslet at de ønsker å få på plass et privat gjeldsregister, ikke et offentlig register som man først skulle kunne tro. Det er ikke klart hvordan dette skal gå til og når et slikt register vil være på plass.

I følge politisk rådgiver Ronny Røste jobbes det med lovendringer som skal gjøre et gjeldsregister mulig. Regjeringen skal ha fått et vedtak om at de skal sette igang med dette. Datatilsynet på sin side skal være kritiske til hvordan personvernet skal ivaretas.

Den samlede inkassogjelden i Norge er på over 70 milliarder kroner og ca 236 000 nordmenn er økonomisk svartelistet på grunn av gjeld. Til tross for denne inkassogjelden så klarer Nordmenn flest å betjene sin gjeld og sine kredittkort på en god måte.
Dette er en litt vanskelig sak der personvern står kontra privat gjeldsoversikt. Det ville selvsagt være bra å få minsket gjeldsproblemer, men det ville og være dumt å lage problemer for folk som kan håndtere gjeld på en god måte å få lån.
Se hele saken på http://www.nrk.no/nordland/krever-bedre-oversikt-over-nordmenns-gjeld-1.12710158