fbpx

Ordliste

Her finner du uttrykk som kan trenge en forklaring. Kredittkortsmarkedet kan være litt vanskelig å forstå seg på.

Amex – synonym for kortet American Express.

American Express – Global finansiell bedrift som spesialiserer seg på å gi kreditt i form av kredittkort. Dette er et betalingssystem som konkurrerer med Visa, Mastercard, Diners, Discovers osv. American Express gir kundene sine litt annerledes tjenester sammenlignet med Visa og MasterCard. Normalt har du ikke noen kredittgrense på kortet og du kan ha en del luksustjenester som booking av restaurantbord og flyreiser med i tjenesten. American Express har blant annet SAS Eurobonus American Express kortet her i Norge.

Avtalegiro – En banktjeneste som automatisk trekker et beløp fra kontoen din for å betale regninger eller gjeld helt automatisk.

Bensinkort – Synonym for et kredittkort med rabatt på bensin, diesel eller annet drivstoff. Bensinkort kan også ha generell rabatt på handel i spesifikke bensinstasjoner. Kan også kalles dieselkort.

Bensinrabatt – Rabatt du får på å fylle tanken når du bruker kredittkortet ditt. Noen kredittkort har bensinrabatt (også kalt drivstoffrabatt) og andre ikke.

Betalingsfrist – fristen da terminbeløpet skal være innbetalt. Hvis minimumsbeløpet ikke betales medfører det normalt sett gebyrer.

Betalingsutsettelse – det å utsette betalingen av kreditt eller gjeld i en bestemt periode. Dette kan gjøres både rentefritt eller ikke rentefritt, ofte tilkommer gebyrer

Bonus – Betyr at du opptjener bonus på kortet. Bonus kan være cashback, bonuspoeng, rabatter osv.

Cashback – Betyr pengene tilbake. Du får en bestemt sum penger tilbake på din kredittkortkonto for hvert kjøp du gjør der kredittkortet har en avtale. Cashback avtaler går normalt på enten prosenter av spandert sum eller en spesifikk pengesum tilbake. Normalt får du pengene inn på kredittkortkontoen din 1 eller 2 måneder etter at kjøpet har blitt gjort.

Cashpoints – Bank Norwegians sin “valuta” du kan bruke til å betale flyreiser med når du bruker Norwegian kredittkort. Du får 1% Cashpoints på alt du spanderer på kortet. I tillegg får du ekstra CashPoints når du kjøper flybilletter med Norwegian. På lavprisbilletter utenlandsreiser får du inntil 5% og inntil 20% på fullfleks billetter.

CVC verifikasjonskode – normalt et 3 sifret nummer som står på baksiden på kortet. Dette er en sikkerhetsfunksjon som gjør at kortet er vanskeligere å misbruke. CVC må du normalt bruke når du handler ting på nettet.

Debetkort – Et betalingskort der avregningen skjer fortløpende mot den saldo som er på innehaverens bankkonto. BankAxept kort står for mesteparten av transaksjonene. Visa er de vanligste debetkortene. Normalt har du Visa i tillegg til BankAxept der Visa delen av kortet blir brukt fremst utenfor Norge.

Dieselkort – Synonym for et kredittkort med rabatt på diesel, bensin eller annet drivstoff. Dieselkort kan også ha generell rabatt på handel i spesifikke bensinstasjoner.

Drivstoffkort – Synonym for et kredittkort med rabatt på drivstoff som diesel, bensin eller annet drivstoff. Så kallede drivstoffkort kan også ha generell rabatt på handel i spesifikke bensinstasjoner.

Drivstoffrabatt – Rabatt du får på å fylle tanken når du bruker kredittkortet ditt. Noen kredittkort har drivstoffrabatt og andre ikke.

Effektiv Rente – Dette er kostnadene for den nominelle renten pluss alle gebyrer som etableringskostnader, terminskostnader osv. Den effektive renten er altså høyere en den nominelle og speiler den faktiske kostnaden med å bruke et kredittkort eller å ta et lån.

Eurobonus – SAS sitt bonus system for å gi rabatt for flyreiser (SAS Eurobonus).

Flybonus – kredittkort som har et bonus program som på en eller annen måte gir rabatt når du flyr. Disse kalles Flybonus kredittkort eller Kredittkort med flybonus.

Forbrukslån – Lån som lånetakeren ikke trenger å still sikkerhet for å få lånet. Kalles også “lån uten sikkerhet” og “lån på dagen”.

Kontantuttak – Det å ta ut kontanter med kredittkortet ditt i for eksempel en minibank, i en skranke eller i en butikk. Det er ganske vanlig at du blir belastet med et kontantuttaksgebyr når du tar ut kontanter.

Kontantuttaksgebyr – Gebyr som blir belastet på kredittkortet når du tar ut kontanter i for eksempel minibank eller skranke. Noen kreidttkort har kontantuttaksgebyr og andre kredittkort har det ikke.

Kortutsteder – dette er den bank eller institusjon som står bak kortet. Ikke alltid den samme som har logoen på kortet.

Kredittgrense – kalles også kredittlimit eller maks kreditt. Maksbeløpet som kan bli belastet på et kredittkort. Dette refereres ofte til maksbeløpet utstederen av kredittkortet maks kan gi i kreditt på det spesifikke kortet. Din personlige kredittgrense kan være lavere enn maksbeløpet du kan få på kortet.

Kredittkort – er et betalingskort det kortutstederen (banken) gir kreditt til brukeren som kan bruke denne kreditten med kortet for å betale for varer og tjenester og betale for disse etterskuddsvis.

Kredittscore – et score/tall som er satt på bakgrunn av din kreditthistorie. Kredittscoren blir brukt av kortustedere når de vurderer om du skal få et kredittkort og hvor stor kredittgrense du kan få.

Maks kreditt – Kalles også kredittlimit eller kredittgrense. Dette er hvor mye kreditt som er mulig å få på det spesifikke kredittkortet. Hvis 100 000 kr er maks kreditt betyr det at du ikke kan få mer kreditt en dette på kortet. Normalt får en ny bruker et mindre beløp som kredittgrense for å siden få økt denne ved behov hvis en er en god betaler.

MasterCard – Et globalt betalingssystem for kredittkort, debetkort og andre betalkort. MasterCard usteder ikke kreditt men de står for betalingsprosessen. Bankene kan da utstede sine egne kort og bruke MasterCard sitt globale betalingssystem.

Nominell rente – Dette er den årlige renten på kredittkortet eller lånet ditt minus alle gebyrer.

Overtrekksgebyr – gebyr som blir lagt til når du har overtrekket kredittgrensen din. For eksempel hvis du har kr. 30000,- i kredittgrense og du har spandert kr. 35000,- på kortet vil du måtte betale et overtrekksgebyr fordi du har belastet kortet med en avtalen tilsier du skal.

PIN eller Personlig identifikasjonsnummer – Dette er koden din for å kunne bruke kredittkortet. Dette bruker du når du skal betale med kortet i butikker og restauranter osv.

Priseksempel på kredittkort – Bankene i Norge er pålagt å ha et regneeksempel på hvor stor reell kostnad du har i ett reellt eksempel. Avhengig av hvor mye kreditt du har, hvor kjapt du betaler tilbake kreditten du bruker så påvirkes den effektive renten. Dette eksemplet er lagt til for at folk flest skal ha en bedre forståelse over hvor stor kostnaden blir på å ha et spesifikt beløp i kreditt som betales over en spesifikk tid.

Purregebyr – et gebyr som belastes når du ikke betaler regningen innen fristen er satt.

Rentefrie dager / Rentefri kreditt – Benevning på hvor lag tid det tar fra du kjøper en vare til at det begynner å løpe rente på beløpet. Antallet rentefrie dager kommer an på når du kjøper et produkt eller bruker kortet. Når du har for eksempel 50 dagers rentefri kreditt betyr egentlig 20-50 dager ut fra når du har brukt kortet. Hvis du får faktura den 10 hver måned og har 20 dagers betalingsfrist slik at du har betalingsfrist til den 30e så vil alle produkter du handler den 10 hver måned ha 50 dagers rentefri kreditt, sen de vil komme på faktura for neste måned. Alt du handler den 9e vil bli fakturert dagen etterpå og da vil du kun ha 21 dagers rentefri kreditt.

Reiseforsikring – Forsikring som sikrer deg mot uhell, sykdom, stjålet bagasje og andre ting som kan skje på reisen. Noen kredittkort har reiseforsikring inkludert og noen ikke. På de kredittkortene der reiseforsikring inngår så må du betale 50% av reisens totalkostnad med kortet for å få reiseforsikringen inkludert. Denne prosentsummen kan variere fra kort til kort.

Reisekort – Benevning på et kredittkort som har gode avtaler på reiserelaterte produkter som reiseforsikring, avbestillingsforsikring, flybonus, rabatter hos leiebilforhandlere og lignende.

Saldooverføring mellom kredittkort – ikke så vanlig i Norge men gjøres for å få lavere rente på et annet kredittkort, som har enten lavere renten generelt sett eller har et introduksjonstilbud med lav rente. Normalt transfereres hele beløpet til et kredittkort som har lav rente. Renten er ofte tidsbestemt, for eksempel 3% rente i 4 måneder. Vanlig praksis i USA der kredittkortselskapene lokker kunder med “low indroductory apr” (introduksjonstilbud på lav rente).

Shoppingkort – Benevning på et kredittkort som har gode avtaler på shoppingrelaterte produkter. Dette kan være rabatter på klær og sko, nettbutikker, elektronikk, restauranter, cashback når du shopper osv.

Tilleggskort – samme kredittkortskonto kan være linket sammen til 2 stk kort. På denne måten kan for eksempel samboeren din ha sitt eget kort og dere får en felles faktura. Det andre kortet som utstedes kalles tilleggskort.

Utestående beløp – det totale beløp som du har belastet ditt kredittkort. Hvis du ikke betaler det utestående beløpet vil det løpe rente på beløpet

Valutapåslag – Når du bruker ditt kredittkort utenlands og betaler et beløp i utenlands valuta belastes kortet med en valutaavgift som beregnes i prosent av den totale kjøpssummen. Normalt ligger dette på 1,75% men noen banker har andre avgifter og noen butikker har i tillegg egne avgifter.

Varekjøp – hver gang du gjør et kjøp av en vare eller service med et kredittkort i en butikk eller på nett har du gjort et varekjøp.

Varekjøp innland – når du kjøper en vare eller service i Norge.

Varekjøp utland – når du kjøper en vare eller service utenfor Norge.

Visa – Et globalt betalingssystem for kredittkort, debetkort og andre betalkort. Visa utsteder ikke kreditt men de står for betalingsprosessen. Bankene kan da utstede sine egne kort og bruke Visa sitt globale betalingssystem.

Visa Kort – Et kredittkort eller annet type av betalkort som bruker visa sitt betalingssystemer for betalingsprosessen. Normalt i Norge har de fleste kort i tillegg BankAxept.

Årsavgift – prisen du betaler for å ha et spesifikt kredittkort i 1 år.