fbpx

Gjeldsveksten i Norge svakere enn ventet

kredittkortTolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 5,4 prosent fram til utgangen av november 2015, ned fra 5,5 prosent måneden før, melder SSB. I følge TDN Finans var det ventet en økning på 5,6 prosent, melder hegnar.no.

Publikums innenlandske bruttogjeld var 4.875 milliarder kroner ved utgangen av november, melder SSB.

Kredittveksten har hatt en fallende kurve de siste 3 årene, se kredittindikatoren på SSB. statistikk på.

For husholdningene var det uendret gjeldsvekst på 6,2% frem til utgangen av November. Den samlede bruttogjelden for husholdningene var på 2 858 milliarder kr i ved samme tid.

Det var sterkere gjeldsvekst for ikke-fianansielle foretak og for kommuneforfaltningens innenlandske bruttogjeld.

Banker og kredittforetak samlet hadde en svakere gjeldsvekst. Av publikums totale innenlandske bruttogjeld var 80% utlån från banker og kredittforetak, totalt 3910 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak var samlet 5,8%, ned fra 5,9% fra måneden innen.

Veksten i obligasjonsgjeld var og ned ved utgangen av November.

Publikums innenlandske bruttogjeld var 4.875 milliarder kroner ved utgangen av november.