fbpx

Kortbruken fortsetter opp – julirekord for kortbruk 2017

I Juli 2017 ble det utført 159,9 millioner kortkjøp i Norge i følge Nets og BankAxept, hvilket er rekord for Juli måned og en økning med 4,5% sammenlignet med Juli 2016.

Kortbruken går opp - kredittkort og betalkort

Det er ikke klart om dette er en følge av en generell økning i kortbruk av nordmenn eller om økningen kommer av flere turister i Norge eller om flere nordmenn har holdt seg hjemme i år.

Den totale omsetningen av kortbruken var på 56,3 milliarder hvilket også er rekord. I følge Stein-Arne Tjore som har snakket med nettavisen er det ingen dager som utmerker seg i Juli. En mulig forklaring til økningen kan være at flere kutter ut kontanter.

Rekorden for kortbruk i Norge ble satt i desember 2016 da det ble gjort 167,7 millioner kortkjøp med en totalt omsetning på 61,9 milliarder kroner. Vi vil nok kunne anta at det blir ny rekord i desember i år igjen.

Minsket kontantbruk uroer både i Norge og Sverige

Minsket kontantbruk har fått folk til å uroe seg både i Norge og i Sverige. I Norge har facebooksiden Ja Til Kontanter over 42 000 medlemmer. I Sverige er politikerne på begge sider av spektra uroet over minsket kontantbruk i følge Svenska Dagbladet. Det finnes en bred enighet at en kjapt minsket tilgang til kontanter er et problem sier Mats Dillen som leder en utredning bestående av representanter fra alle 8 partier i riksdagen.

Kontantproblematikken er en del av den i Sverige så kalte “Riksbanksutredningen” som også skal se over Centralbankens inflasjonsmål og ansvar for finansiell stabilitet. En parlamentarisk komité skal se på hvordan bankens ansvar for en vel fungerende kontanthåndtering i hele landet bør tydeliggjøres ved lov. Komiteen skal også se på bankenes roll og ansvar for kontanttilgangen i et samfunn der elektroniske betalingløsninger er kjapt voksende.

Men det er ikke bare Skandinavia man har dette problemet med kontanter. Kina beveger seg åt samme hold i følge ABC Nyheter.