fbpx

Kredittkort er sikreste betalingsmiddel på nett

Det er flere grunner til at kredittkort er det beste betalingsmiddelet når du skal kjøpe noe på nett. Kredittkjøp gir bedre rettigheter ved feil og svindel, enn alle andre betalingsformer.

I denne artikkelen tar vi først for oss de sikkerhetsmessige fordelene du får når du betaler med kredittkort. Deretter ser vi på noen momenter som du alltid bør undersøke før du foretar en handel på nett, uansett hvilket betalingsmiddel du bruker.

Unngå å betale kontant

De viktigste fordelene med å betale med kredittkort kan illustreres ved å se på risikoen med kontantbetaling. Som kontantbetaling regnes ikke bare overførsler og fakturabetaling, men også betaling med debetkort (vanlig bankkort).
I det betalingen eller overførselen er foretatt, har du ikke lenger kontroll på pengene. De trekkes fra kontoen din umiddelbart, og sendes via bankene til selgeren. Blir du svindlet vil pengene høyst sannsynligvis være tapte. Pengene vil også kunne gå tapt ved feil på varen eller tjenesten, for eksempel fordi selgeren ikke er villig til å rette opp.

Kredittkort gir rett til Chargeback

Betaler du i stedet med kredittkort, også i en nettbutikk, har selskapet som gir deg kreditt et solidarisk ansvar for at du mottar det du betaler for. Her brukes begrepet Chargeback, noe som betyr at banken eller kredittselskapet kan reversere transaksjonen som gikk fra din kredittkortkonto og til selgeren.

Typiske tilfeller der Chargeback brukes er når du ikke mottar varen eller tjenesten fordi selgeren går konkurs, om du utsettes for svindel, om du mottar feil på varen eller tjenesten, eller andre tilfeller der dine forbrukerrettigheter ikke respekteres.

Kredittkort er et sikkert betalingsmiddel

Hva med chargeback på debetkort?

Chargeback kan også bli aktuelt om du betalte med debetkort, men dette er likevel mindre trygt. Mens betaling med kredittkort er regulert gjennom Finansavtaleloven, er betalinger med kredittkort fortrinnsvis regulert gjennom brukeravtalen du har med banken din. I praksis gir slike avtaleverk deg dårligere beskyttelse enn et lovverk.
Chargeback innen EU og EØS
Rettighetene dine når du foretar kredittkjøp er omtrent de samme i de fleste land i EU og EØS, som de er i Norge. Derfor er det omtrent like enkelt å få gehør på en klage når du kjøper noe fra en nettbutikk i for eksempel England, som om du kjøpte varen fra en norsk nettbutikk.

Du får tid til å kontrollere

Betaling med kredittkort gir deg en annen fordel som kan bli minst like viktig som den lovmessige beskyttelsen og Chargeback-ordningen. Når du betaler er det nemlig ikke dine egne penger som brukes, men i stedet penger du låner fra kredittselskapet.
Dermed har du tid til å kontrollere at transaksjonen gikk riktig for seg, at du mottar rett vare, og så videre, før du eventuelt bruker dine egne penger. Kredittkjøpet er i tillegg rentefritt i inntil 45 eller 50 dager (avhenger av hvilket kort du eier). På sett og vis dytter du dermed ansvaret for eventuell tap ved svindel eller feil, over på kredittselskapet.

Krav til deg som kortbruker

Merk deg at du kan bli holdt ansvarlig for tap ved betaling med kredittkort dersom du opptrer uforsvarlig. Eksempler på dette er om du gir fra deg kortnummeret på en nettbutikk som ser svært suspekt ut, sender nummeret på epost, eller oppgir nummeret over telefon. Dette advares du mot i brukeravtalen du har med kortselskapet, og brudd på retningslinjene gir deg normalt vansker med å få medhold på en klage.

Gangen i en klagesak

Det er også viktig å være klar over at du må først forsøke på egenhånd å kreve inn pengene du mener du har rett til å få tilbake ved feil eller konkurser.

Slik går du frem:

  • Send først en skriftlig henvendelse til butikken/salgsstedet det gjelder.
  • Dersom klagen avvises av selgeren, selgeren ikke svarer, eller dersom selgeren har gått konkurs, sender du en skriftlig klage til kredittyteren eller banken din (selskapet som utstedte kredittkortet).
  • Skulle kredittyteren/banken avvise klagen, kan du sende saken videre til Finansklagenemda.

Husk at så lenge du ikke opptrådte uforsvarlig, vil du så godt som alltid få hjelp fra kredittselskapet, og dermed unngå å tape pengene.

Dette må du sjekke før du betaler

Det første du bør se etter er om butikkens nettadresse har sikker og kryptert tilkobling. I så fall skal det være et symbol på en låst hengelås til venstre for nettadressen, der fargen er grønn. I tillegg skal selve adressen begynne med HTTPS. Den siste bokstaven S mangler når koblingen ikke er sikker, det vil si kun HTTP.

En nettbutikk som ikke har kryptering betyr ikke nødvendigvis at det er en svindelside, men handel på slike butikker er likevel mindre trygt. Så lenge betalingsopplysningene du oppgir er ikke kryptert, kan en tredjepart få tak i kortnummeret og personopplysningene du oppgir.

Sjekk hvordan nettbutikken kan kontaktes

Butikker som er vanskelige å kontakte er ofte useriøse. Derfor bør du alltid sjekke at butikken oppgir en fysisk adresse, samt telefonnummer. Dette i tillegg til at de selvsagt burde kunne kontaktes på mail eller chat.
Er du i tvil om butikkens seriøsitet kan du prøve å henvende deg til deres kundeservice, for eksempel per telefon, før du foretar en handel. Butikker som ikke responderer når du kontakter de indikerer at de er enten useriøse, eller driver med svindel.

Handel i utenlandsk nettbutikk

Å være oppmerksom og kritisk i forhold til sikkerheten er ekstra viktig om du skal handle i en nettbutikk basert i utlandet. I tillegg er det andre praktiske og økonomiske forhold som spiller inn.

  • Husk at Kjøpsloven gjelder kun i Norge, og dermed kun i norskbaserte nettbutikker.
  • De aller fleste land har tilsvarende lovverk, men det er ikke alltid håndhevelsen er like bra, og lovverket kan gi dårligere forbrukerbeskyttelse enn du får i Norge.
  • Husk at det kan gjelde egne importregler for spesifikke varer, og spesielt for matvarer og jordbruksprodukter.
  • Husk også at toll og merverdiavgift kan komme i tillegg til kjøpesummen.
  • Sett deg inn i hva fraktkostnadene blir før du betaler.

FAQ

Hva er Chargeback?
Chargeback er når en bank eller et kredittselskap reverserer en betaling. Det er kortbrukerens bank eller kredittyter som igangsetter en Chargeback, og som regel fordi kortbrukeren ikke mottok varen eller tjenesten det ble betalt for, eller ved konkurser, svindel, eller andre gyldige klageforhold.

Hva er forskjellen på debetkort og kredittkort?
Et debetkort er et betalingskort som er tilknyttet en bruks- eller lønnskonto (kalles også bankkort). Betaling med debetkort betyr at pengene trekkes direkte fra kontoen til den som eier kortet. Betaling med kredittkort betyr at pengene som brukes kommer fra kredittyteren. Korteieren låner pengene, og må deretter betale tilbake i henhold til kredittavtalen.

Når kan et krav rettes mot en kredittyter?
En kredittyters ansvar er regulert av Finansavtalelovens paragraf 54b. Loven sier at du som forbruker kan rette et pengekrav til kredittyteren dersom selgeren ikke ivaretar sine forpliktelser. I praksis vil dette si ved svindel, andres misbruk av ditt kredittkort, konkurser, forsinkelser, feil og skader, eller når selger ikke respekterer angreretten.