fbpx

Kredittkort – nye regler for nedbetalingsbeløp på faktura

Det ferdigfylte minimumsbeløpet forsvinner – bankene må nå sette totalt utestående beløp som standard.

Denne regelen vil gjøre det enklere for deg å ha kontroll på hvor mye utestående kreditt du har og vil gjøre det enklere for deg å betale ned total utestående kreditt på ditt forfall.

– De nye retningslinjene vil gjøre det enklere for kortkunden å betale totalt utestående ved første forfall. Samtidig kan kunden velge et lavere beløp, og således utnytte kredittmuligheten som ligger i kortet.
I så måte er retningslinjene fleksible og forbrukervennlige, sier Jan Erik Fåne, kommunikasjonsdirektør i Finans Norge.

Tidligere har mange banker praktisert å sette minimumsbeløpet å betale på kredittkortet ditt. For å betale ned hele beløpet har du altså måtte overstyre dette minimumsbeløpet hver måned. Bankene har gjort dette av en enkel grunn, de vil ikke at kredittkortbrukerne skal betale ned hele det utestående beløpet hver måned fordi da tjener de ingen penger.

Finanstilsynet påviste at mange av kortselskapene fakturerte minimumsbeløpet i betalingsfeltet og hadde dårlig eller ingen informasjon om kostnader for å utsette betalingen, som for eksempel informasjon om renter eller gebyrer.

Det mest uøkonomiske en kredittkortbruker kan gjøre er å ikke betale ned all utestående kreditt hver måned fordi da begynner det å løpe rente på den utestående kreditten, og renten på kredittkort er høy. For en uvant, ny eller ustrukturert bruker har det tidligere vært lett og glemme at du har mer utestående kreditt enn det som sto utfylt på fakturaen din. For en lat bruker er det enkleste å gjøre bare å betale det utestående beløpet.

Kredittkort - ferdigutfylt minimumsbeløp endres

Du kan fremdeles velge hvor mye du vil betale ned hver måned

Du trenger ikke å betale ned hele den utestående kreditten hver måned på ditt kredittkort. Selvsagt kan du velge nedbetalingsbeløp fremdeles, så lenge det er høyere enn minimumsbeløpet. Med et kredittkort skal du ha mulighet til å benytte deg av retten til å kunne ha ubetalt kreditt på kontoen innenfor din ramme. Husk at renten på kredittkort er høy så det er ikke særlig økonomisk gunstig å ha ubetalt kreditt på kontoen.

Bankene kan ikke høyne kredittgrensen automatisk

En annen ting som finanstilsynet ikke har likt har vært at mange banker har høynet kredittgrensen til kundenes kredittkort uten at de har etterspurt om økt kreditt. Dette har gjort det enklere for kunden

De nye retningslinjene for kredittkort

  • For at en bank skal kunne øke kredittkortrammen på et kredittkort må kunden ha søkt om økt kredittramme. Bankene bør avslå søknaden dersom kredittvurderingen er negativ.
  • Opplysningen i kontoutskriften skal stå på fakturaen eller i et vedlegg til fakturaen. Opplysningen skal gis hver måned, og opplysningene skal være godt synlige.
  • Alle fakturasystem skal vise den totale utestående kreditten i beløpsfeltet. Kunden skal også informeres om at nedbetalingsbeløpet kan endres til et lavere beløp. Minimumsbeløp skal også angis.
  • Alle fakturaer som har at gjøre med utestående kreditt til kundene skal inneholde en tabell som viser kostnader ved ulike betalingsplaner.

Se finanstilsynets skriv om de nye reglene.

Se på fakturaen hver gang du får den

Vi anbefaler at du ser på fakturaen hver gang du får den pr post eller pr e-post slik at du har kontroll over hvor mye du har brukt måneden innen. Den kan og være lurt å se hva du har brukt penger på, om du har brukt så mye som du har planert eller om du har brukt mer. Det kan være ny og oppdatert informasjon at lese på fakturaen som oppdatert rente eller gebyrer.

Vi på Kredittkort-Listen.no kan du sammenligne vilkår for kredittkort med gode fordeler.