fbpx

Staten har strammet inn reglene for hvordan bankene fakturerer kundenes kredittkort

Staten har strammet inn reglene for hvordan bankene fakturerer kundenes kredittkort. Det har kommet nye retningslinjer fra staten angående bankenes fakturering kring kredittkort.

Bankene har tidligere øket kredittrammen til kunder uten at kundene selv har bedt om det. Dette skal det nå være slutt på.

Den utestående gjelden skal faktureres slik at kundene selv må velge et lavere beløp dersom de vil eller får anledning til det. Grunnen til dette er at bankene har i flere tilfeller fakturert et så pass lavt beløp hver måned at låne vokser selv om kunden betaler den månedlige fakturaen. Dette blir den nå også slutt på.

Hvis bankene og finansselskapene ikke følger finanstilsynets sine nye retningslinjer kommer det å komme en forskriftsendring.

Dette er de nye retningslinjene for fakturere kredittkort:

“• Føretaket skal ikkje auke kredittramma utan etter søknad frå kunden og bør alltid avslå ein søknad om kredittkort om kredittvurderinga er negativ.
• Opplysningane i kontoutskrifta, sjå finansavtaleloven § 48a, skal stå på fakturaen eller i eit vedlegg til fakturaen. Opplysningane skal gjevast kvar månad, og opplysningane skal vere godt synlege.
• På alle fakturasystem skal beløpsfeltet på fakturaen vise samla uteståande kreditt. Kunden skal gjevast informasjon på fakturaen om at beløpet kan endrast til eit lågare beløp og kva for beløp som minimum må betalast.
• Alle fakturaer der kunden har uteståande kreditt, skal innehalde ein tabell som viser kostnadene ved ulike betalingsløysingar.”

Kilde: Finanstilsynet